Kinezioterapija

Kinezioterapija je metoda rehabilitacije, ki predstavlja obliko nespecifičnega funkcionalnega zdravljenja, ki uporablja gib, oziroma gibanje, kot osnovno sredstvo v prizadevanju za izboljšanje porušenega zdravja ali popolno ozdravitev.

Kinezioterapija predstavlja pomembno dejavnost športne medicine v zdravljenju in rehabilitaciji športnikov. Gib, oziroma gibanje pa v športu služi tudi kot kinezioprofilaksa v smislu preprečevanja določene »športne« patologije. Obe obliki (kinezioterapija in kinezioprofilaksa) temeljita na spoznanjih anatomije, fiziologije in kineziologije. Športni zdravnik in športni
pedagog morata poznati osnove kineziologije in možnosti izrabe gibanja za preprečevanje nezaželenih posledic športa ter možnosti uporabe obeh pri zdravljenju in rehabilitaciji, če patologija že obstaja.